QUANG SƠN

UBND XÃ QUẢNG SƠN: Tổ chức đối thoại với các hộ dân có liên quan đến Kết luận 840-KL/TU ngày 08/7/2020 của BTV tỉnh ủy Đắk Nông

Facebook
Twitter
Print

Thành phần tham dự cuộc đối thoại có:

Đồng chí: Phạm Văn Tĩnh – PBT Đảng ủy, CT HĐND xã;

Đồng chí: Lê Đình Tuấn – CT. UBND xã;

Đồng chí: Bùi Thị Hoa – CT. UBMTTQVN xã;

cùng các đồng chí trong thành phần và 11/17 hộ gia đình có liên quan tham dự.

Trước buổi tọa đàm diễn ra, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các bộ phận liên quan gửi giấy mới trực tiếp đến từng hộ gia đình có liên quan, đảm bảo việc nắm bắt đầy đủ thông tin tham dự buổi đối thoại đúng thời gian.

Tại buổi làm việc:  Các hộ gia đình liên quan đến Kết luận 840 đã tham gia ý kiến về các nội dung liên quan đến vấn đề đất đai, khu vực nhà nước tổ chức cưỡng chế giải tỏa.

Tại buổi làm việc đồng chí Lê Đình Tuấn – Chủ tich UBND xã Quảng Sơn đã trả lời từng hộ dân về những vấn đề hộ dân còn thắc mắc, đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình phối hợp thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc.

Đánh giá bài viết này