QUANG SƠN

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ QUẢNG SƠN THAM GIA LỄ RA QUÂN HUẤN LUYỆN NĂM 2024

Facebook
Twitter
Print

Huyện Đắk Glong tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 kỷ niệm 70 năm chiến Thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024).

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện nhà đang ra sức thi đua, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến Thắng Điện Biên Phủ (1954-2024) gắn với quán triệt thực hiện Nghị quyết 1659 ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trug ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023- 2030 và những năm tiếp theo. Sáng 01/3/2024, Huyện Đắk Glong đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và kỷ niệm 70 năm chiến Thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024). Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Nam Thuần- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; Bí thư,Chủ tịch UBND các xã cùng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Tại buổi lễ, Thượng tá Đinh Quang Hạ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Đắk Glong đã quán triệt chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện của cấp trên và phổ biến nhiệm vụ huấn luyện của lực lượng vũ trang năm 2024. Nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu năm 2024 có nhiều nội dung, nhất là diễn tập Khu vực phòng thủ một bên 02 cấp (huyện và xã ) kết hợp với phòng thủ dân sự; diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cần phải huy động quân số đông, huấn luyện nhiều nội dung, cường độ cao. Nếu cấp uỷ, Chỉ huy các địa phương, đơn vị không tập trung quyết liệt, không có biện pháp cụ thể thì khó hoàn thành nhiệm vụ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra từ năm 2023, đồng chí Trần Nam Thuần- Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong năm 2024, LLVT huyện Đăk Glong cần chủ động, tập trung mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đoàn kết, nỗ lực, thi đua, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; cùng với hệ thống chính trị và toàn dân thúc đẩy cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; triển khai mạnh mẽ các chương trình, mục tiêu quốc gia, các chính sách của Trung ương trên địa bàn huyện. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, Nhân dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng điểm về “Huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật” . Thượng tá Nguyễn Minh Châu, Chính trị viên, Ban CHQS huyện phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ, gắn với quán triệt thực hiện Nghị quyết 1569 ngày 20/12/2022 của quân ủy trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2023 và những năm tiếp theo ,chấp hành. (nguồn: Khương hạnh).

Dưới đây là một số hình ảnh tại hoạt động.

Đánh giá bài viết này