QUANG SƠN

KẾ HOẠCH Khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Đắk Glong năm 2024

Facebook
Twitter
Print

KH 59 khảo sát hài lòng

Đánh giá bài viết này