QUANG SƠN

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN CÁC CẤP 2024 -2029

Facebook
Twitter
Print

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP 2024-2029.

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Sơn khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029

UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Sơn là tổ chức liên minh chính trị, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, giá trị văn hóa bản sắc các dân tộc, đoàn kết tôn giáo, thi đua xóa đói giảm nghèo.

Xây dựng xã Quảng Sơn Xanh – Sạch – Đẹp. Phát triển về kinh tế – Vững về hệ thống chính trị – Mạnh về quốc phòng, an ninh.

Đánh giá bài viết này